Hướng dẫn tải xuống video tiktok hàng loạt - TikTokPlus
Hướng dẫn tải xuống video tiktok hàng loạt - TikTokPlus

Hướng dẫn tải xuống video tiktok hàng loạt - TikTokPlus

7/21/2020 11:11:59 AM
Các bước thực hiện tải video TikTok hàng loạt với phần mềm TikTokPlus – Tương tác và nuôi tài khoản TikTok
Bước 1: Nhập danh sách link video hoặc TikTokIds
Lưu ý mỗi link video hoặc TikTokIds sẽ là 1 dòng
Bước 2: Tích chọn các mục để edit video khi thực hiện copy video xuống
  • Xóa link, hashtag: Xóa đi hashtag hay link trong phần nội dung khi đăng video của TikTokIds đó
  • Crop water mark trong video: sẽ xóa đi logo có gắn trên video của TikTokids
  • Sử dụng Chrome: phần mềm sẽ tự động mở Chrome lên để thực hiện copy
Nếu không tích chọn sử dụng Chrome thì pm sẽ tự động sử dụng máy ảo LDPlayer để copy videoBước 3: Chọn bài muốn lưu vào danh sách
Bôi đen nhiều dòng để có thể chọn nhiều bài
Bước 4: Click Chọn/Chọn tất cả


Sau đấy bài viết sẽ được hiển thị ở danh sách bài viết


 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn