Hướng dẫn tìm Id TikTok người comment video TikTok – TikTokPlus
Hướng dẫn tìm Id TikTok người comment video TikTok – TikTokPlus

Hướng dẫn tìm Id TikTok người comment video TikTok – TikTokPlus

7/17/2020 11:32:12 AM
Các bước thực hiện Tìm ID TikTok, Uid đã comment video

1. Tìm UID comment video

Bước 1: Nhập Link video muốn tìm TikTokID và Uid
Bước 2: Click Tìm Uid commnet video
Bước 3: Click Lưu FIle
- Lưu TikTokID ra file (file đuôi .txt)
- Lưu ra file csv sẽ lưu lại toàn bộ thông tin 2. Tìm UID người đăng video thịnh hành

Bước 1:Click Tìm Uid người đăng video thịnh hành
Bước 2: Click Lưu FIle
- Lưu TikTokID ra file (file đuôi .txt)
- Lưu ra file csv


 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn