Hướng dẫn tương tác like comment trên TikTok – TikTokPlus
Hướng dẫn tương tác like comment trên TikTok – TikTokPlus

Hướng dẫn tương tác like comment trên TikTok – TikTokPlus

7/17/2020 8:55:31 AM
Thiết lập Tương tác like comment trên TikTok của phần mềm TikTokPlus


1. Tương tác video thịnh hành

Bước 1: Click Chọn tài khoản
Bước 2: Tích chọn Tương tác video thịnh hành và số lương video tương tác
Bước 3: Tích chọn Like và Comment và nhập nội dung commet
Bước 4: Click Bắt đầu2. Tương tác theo TikTokID (chia đều)

Bước 1: Click Chọn tài khoản
Bước 2: Tích chọn Tương tác theo TikTokID(chia đều), nhập danh sách các TikTokID
Bước 3: Tích chọn Like 
Bước 4: Tích chọn Comment và nhập nội dung commet
Bước 5: Click Bắt đầu
3. Tương tác mỗi account 1fileTikTokID

Bước 1: Click Chọn tài khoản
Bước 2: Tích chọn Tương tác mỗi account 1 file TikTokId
Click chọn tài khoản bên trái sau đó chọn file TikTokID đuôi .txt
Bước 3: Tích chọn Like và Comment và nhập nội dung commet
Bước 4: Click Bắt đầuLưu ý :
  • Chọn số tài khoản muốn chạy song song để có thể thực hiện cùng lúc các tài khoản TikTok tương tác 
  • Nếu sử dụng Dcom các bạn hãy tích chọn Reset Dcom khi chuyển tài khoản
  • Thiết lập các thông số về thời gian để phần mềm chạy hoạt động theo thời gian các bạn mong muốn

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn