Lập lịch copy video từ douyin về tài khoản TikTok – TikTokPlus
Lập lịch copy video từ douyin về tài khoản TikTok – TikTokPlus

Lập lịch copy video từ douyin về tài khoản TikTok – TikTokPlus

7/17/2020 11:15:18 AM
1. Copy video theo trending Trung Quốc

Bước 1: Để trống phần nhập danh sách link video Click Lấy từ Douyin
Bước 2: Chọn số video copy từ TikTokIds, và edit video
  • Limit: số lượng video sẽ copy từ TikTokIds
  • Xóa link, hashtag: xóa đi nội dung và link hashtag trên nội dung video TikTokIds copy
  • Crop water mark trong video: xóa biểu tượng logo TikTok và TikTokIds của người đó trên video
  • Sử dụng Chrome: nếu tích chọn Sử dụng Chrome phần mềm sẽ thực hiện copy video đó trên chrome còn không tích thì phần mềm mặc định copy video qua máy ảo 
Bước 3: Click Lấy từ Douyin
Bước 4: Click Chọn hoặc Chọn tất cả để lưu nội dung lên danh sách bài, video đã copy lưu về máy tính 

 
 
 
2. Copy theo link video nguồn từ Douyin (dưới dạng: https://vdouyin.com/***)

Bước 1: Nhập link video Douyin
Bước 2: Chọn các mục edit video
Bước 3: Click Lấy từ Douyin
Bước 4: CLick Chọn tất cả


 
Hướng dẫn lấy link video Douyin
Trên máy ảo LD các bạn cài đặt TikTok Trung Quốc và sau đó thực hiện copy link và lấy phần link (https://vdouyin.com/***)


0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn