Lập lịch copy video từ tiktok về tài khoản TikTok - TikTokPlus
Lập lịch copy video từ tiktok về tài khoản TikTok - TikTokPlus

Lập lịch copy video từ tiktok về tài khoản TikTok - TikTokPlus

7/17/2020 2:05:13 PM
Thực hiện Copy video theo Link video hoặc TikTokId

Bước 1: Click Chọn từ TikTokIds
Bước 2: Nhập Link video hoặc TikTokIds
Bước 2: Chọn số video copy từ TikTokIds, và edit video TikTok
  • Limit: số lượng video sẽ copy từ TikTokIds
  • Xóa link, hashtag: xóa đi nội dung và link hashtag trên nội dung video TikTokIds copy
  • Crop water mark trong video: xóa biểu tượng logo TikTok và TikTokIds của người đó trên video
  • Sử dụng Chrome: nếu tích chọn Sử dụng Chrome phần mềm sẽ thực hiện copy video đó trên chrome còn không tích thì phần mềm mặc định copy video qua máy ảo 


Bước 3. Click Lấy Video
Bước 4: Click Chọn hoặc Chọn tất cả để lưu nội dung lên danh sách bài, video đã copy lưu về máy tính 


0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn