Lập lịch đăng video lên tài khoản TikTok – TikTokPlus
Lập lịch đăng video lên tài khoản TikTok – TikTokPlus

Lập lịch đăng video lên tài khoản TikTok – TikTokPlus

7/18/2020 10:25:24 AM
1. Đăng video với danh sách đã có 

Bước 1: Click Chọn tài khoản
Bước 2: Tích chọn đăng bài và nhập số lượng bài muốn đăng lên tường random trong danh sách bài
Bước 3: Thiết lập thời gian tương tác tự động hàng ngày khi bật phần mềm và lưu lại thiết lập
Bước 4: Click Lưu và bắt đầu2. Đăng video  với thiết lập riêng cho tài khoản copy video  với TikTokIds khác nhau

Bước 1: Thiết lập ID copy video
  • Edit Copy TikTokIds
Bước 1: Click Chọn tài khoản
Bước 2: Click Edit Copy TikTokIds
Bước 3: Nhập TikTokIds hoặc link profile TikTok(Id1,Id2)
Bước 4: Click Xác nhận thông tin sẽ được hiển thị lên trên danh sách thiết lập

  • Edit Douyin
Bước 1: Click Chọn tài khoản
Bước 2: Click Edit Douyin
Bước 3: Nhập Link Douyin hoặcnhập “trending”
Bước 4: Click Xác nhận


      
  •     Mở File: Click vào Mở file chọn file đã lưu danh sách TikTokId
Sau các bước thiết lập bạn Click “Ok” để lưu thiết lập trên 
Bước 2: Click Chọn Tài khoản
Bước 3: Tích chọn Copy video từ TikTok và nhập số lượng sẽ copy video từ TikTokId đó
Bước 4: Thiết lập thời gian tương tác tự động hàng ngày khi bật phần mềm và lưu lại thiết lập
Bước 5: Click Lưu và bắt đầu


0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn