Lập lịch follow hàng ngày cho tài khoản TikTok – TikTokPlus
Lập lịch follow hàng ngày cho tài khoản TikTok – TikTokPlus

Lập lịch follow hàng ngày cho tài khoản TikTok – TikTokPlus

7/21/2020 9:03:37 AM
Các bước thiết lập lịch Follow hàng ngày cho tài khoản TikTok với phần mềm TikTokPlus - Tương tác và nuôi tài khoản TikTok

Bước 1: Click Chọn tài khoản
Bước 2: Tích chọn Follow tương ứng
  • Follow theo TikTokID: Nhập danh sách TikTokId và chọn số TikTokId
  • Follow người comment video:  Chọn số người sẽ Follow
  • Unfollow: Chọn số người sẽ unfollow
  • Follow back: Chọn số người sẽ thực hiện Follow lại 

Bước 3: Thiết lập thời gian và lưu thiết lập
Các bạn thiết lập thời gian tự đông tương tác hàng ngày khi bật phần mềm để chạy và lưu lại thiết lập thời gian đó


Bước 4: Click Lưu và bắt đầu

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn