Tương tác like comment trong Lập Lịch nuôi TikTok - TikTokPlus
Tương tác like comment trong Lập Lịch nuôi TikTok - TikTokPlus

Tương tác like comment trong Lập Lịch nuôi TikTok - TikTokPlus

7/16/2020 9:31:57 AM
Thiết lập Tương tác like comment trong Lập Lịch nuôi TikTok – TikTokPlus

1. Thiết lập Lướt video trending

Bước 1: Tích chọn Lướt video trending
Bước 2: Chọn số video thực hiện2. Thiết lập Like video trending và Comment video trending

- Like video trending
Bước 1: Tích chọn Like video trending
Bước 2: Nhập số video thực hiện like
Bước 3: Chọn thời gian Delay


- Like video trending và Comment video trending
Bước 1: Tích chọn Like video trending và chọn số lượng video tương tác like
Bước 2: Chọn thời gian Delay
Bước 3: Tích chọn Comment video trending 
Bước 4: Chọn số lượng random lấy nội dung để thực hiện Comment
Bước 5: Nhập nội dung Comment video trending: mỗi nội dung cách nhau bởi dấu sổ thẳng (|)


0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn