Tương tác và nuôi tài khoản TikTok với TikTokPlus
Tương tác và nuôi tài khoản TikTok với TikTokPlus

Tương tác và nuôi tài khoản TikTok với TikTokPlus

7/15/2020 10:55:30 AM

1. Thiết lập tương tác hàng ngày
Các bước thực hiện thiết lập tương tác hàng ngày 

Bước 1: Tải danh sách tài khoản để thiết lập nuôi tài khoản TiktokBước 2: Thiết lập Tương tác
 • Lướt video trending,  chọn số video muốn lướt tương tác
 • Like video trending , chọn số video tương tác like, thời gian Delay(s)
 • Comment  video trending, chọn số video tương tác comment 

Bước 3: Thiết lập Follow
 • Follow theo TikTokID, chọn số lượng video tương tác Follow và chọn thời gian Delay(s)
 • Follow người comment video  và số lượng người follow đã comment video đó
 • Unfollow: hủy Follow 
 • Follow back: Follow lại nhưng bạn follow cho mình để trở thành Follower


Bước 4: Thiết lập Seeding
 • Link video hoặc TikTokID muốn seeding: nhập link video tiktok mà muốn Seeding
 • Tích chọn Comment video: nhập nhiều nội dung comment cách nhau bởi dấu sổ thẳng (|) số lượng sẽ random trong nội dung comment đã nhập đó để comment video
 • Tích chọn Like video
 • Chọn ảnh  từ máy tính
 • Tích chọn Chỉ like comment random 1 bài


Bước 5: Thiết lập Đăng video

Cách 1: Đăng video theo danh sách video đã copy
 • Tích chọn Đăng tường và chọn lựa số bài sẽ đăng lên
 • Tích chọn Xóa bài sau khi  đăng: Sau khi đăng bài thành công bài viết video đó sẽ được xóa đi trong danh sách đăng bài đó
 • Tích chọn Thêm vào cuối nội dung: nhập nội dung muốn thêm vào cuối
 • Tích chọn Thay thế từ khóa


Cách 2: Đăng video – Thực hiện các nick TikTok copy video từ các TikTokIds
 • Tích chọn Copy video từ TikTokID  và số lương video
 • Tích chọn Crop water mark trong video


2. Lưu thiết lập hiện tại đã tạo

Sau khi thiết lập xong các mục Tương tác- Follow- Seeding- Đăng video bạn có thể lưu lại thiết lập đó lại
Bước 1: Click nút (+)
Bước 2: Nhập tên muốn lưu thiết lập đã tạo trong các mục Tương tác- Follow- Seeding- Đăng video
Bước 3: Click "Xác nhận”


3. Chọn thiết lập đã tạo để tương tác


Bước 1: Click vào ô Thiết lập đã lưu
Bước 2: Chọn tên đã thiết lập tương tác tương ứng với nick TikTok4. Thiết lập thời gian tương tác tự đồng hàng ngày khi bật phần mềm TikTokPlus

 • Thời gian delay(s): chọn thời gian delay theo đơn vị giây
 • Số nick muốn tương tác cùng lúc: chọn số nick chạy song song khi phần mềm hoạt động
 • Tạm dừng sau khi chạy được
 • Tạm dừng (phút)
 • Lặp lại sau (giờ): chọn thời gian lặp lai chạy sau nhiêu giờ
 • Start:  thiết lập thời gian bật chạy tương tác
              Bước 1: Click “Sửa”
              Bước 2: Tích chọn thời gian thiết lập
              Bước 3: Nhập thời gian bật chạy
              ​Bước 4: Click “Ok”
             
 
 • Reset DCom sau khi chạy được: chọn số tài khoản sau khi chạy sẽ reset Dcom
 • Random account
Sau khi thiết lập thời gian các bạn nhớ Click “Lưu thiết lập”
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn