Unfollow TikTok hàng loạt - TikTok Plus
Unfollow TikTok hàng loạt - TikTok Plus

Unfollow TikTok hàng loạt - TikTok Plus

7/15/2020 4:52:11 PM
1. Unfollow

Bước 1: Click Chọn tài khoản
Bước 2: Tích chọn Unfollow và chọn số lượng
Bước 3: Click Bắt đầu


2. Unfollow  1 account 1 file TikTokID

Bước 1: Click Chọn tài khoản
Bước 2: Tích chọn Unfollow1 account 1 file TikTokID
Click chọn tài khoản bên trái sau đó chọn file có đuôi .txt
Bước 3: Click Bắt đầu 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn