Đề xuất & kết bạn từ số điện thoại  - ZaloPlus
Đề xuất & kết bạn từ số điện thoại  - ZaloPlus

Đề xuất & kết bạn từ số điện thoại - ZaloPlus

10/15/2018 3:19:37 PM
ĐỀ XUẤT & KẾT BẠN TỪ SỐ ĐIỆN THOẠI – ZALOPLUS
Giúp bạn đề xuất kết bạn trên Zalo và đồng bộ hóa danh bạ trên zalo của mình.
ZaloPlus > Đề xuất & kết bạn từ SĐT.

Bước 1: Nhập danh sách SĐT muốn đề xuất kết bạn.
 

 
Bước 2: Thiết lập đề xuất kết bạn trên zalo.
 

 
Bước 3: Chọn số lượng bạn bè muốn kết bạn và click “Bắt đầu”.
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn