Lập lịch gửi tin nhắn bạn bè với nhóm - ZaloPlus
Lập lịch gửi tin nhắn bạn bè với nhóm - ZaloPlus

Lập lịch gửi tin nhắn bạn bè với nhóm - ZaloPlus

2/22/2019 9:25:18 AM
 
LẬP LỊCH GỬI TIN NHẮN BẠN BÈ VỚI NHÓM - ZALOPLUS
Thay vì việc bạn phải ngồi làm việc hàng giờ liền để gửi tin  nhắn tới hàng trăm khách hàng của mình bằng phương pháp của mình, Plus24h giới thiệu tới các bạn tính năng lập lịch gửi tin nhắn cho bạn bè và cho nhóm trên zalo.
Bạn có thể thêm tin nhắn mình muốn và lập lịch gửi cho từng tin nhắn, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức.
ZaloPlus > Lập lịch hàng ngày
 
 
Bước 1: Tải danh sách tài khoản Zalo muốn lập lịch gửi tin nhắn bạn bè với nhóm.
 

 
Bước 2: Thiết lập lập lịch gửi tin nhắn.
 • Click “Add” để thêm tin nhắn muốn lập lịch gửi.
 • Click “Add” để thêm tin nhắn.
 

 
Thêm tin nhắn:
 • Nhập nội dung tin nhắn.
 • Click để chọn và tải ảnh muốn gửi.
 • Click “Thêm”.
 

 
Bước 3: Hẹn giờ gửi tin
 • Chọn thời gian bắt đầu gửi tin.
 • Tick để gửi 1 lần.
 • Tick để gửi lặp lại và chọn thời gian lặp lại.
 

 
 • Tich chọn gửi cho bạn bè / gửi cho nhóm.
 • Tich chọn gửi random / gửi theo thứ tự.
 • Chọn account muốn hẹn giờ gửi tin.
 • Click “OK”.
 

 
Tin nhắn được lập lịch gửi thành công.
 

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn