Tương tác theo vị trí và phòng trò chuyện ZaloPlus
Tương tác theo vị trí và phòng trò chuyện ZaloPlus

Tương tác theo vị trí và phòng trò chuyện ZaloPlus

8/3/2017 9:55:21 AM
Không chỉ giúp bạn kết bạn theo chính xác vị trí và phòng trò chuyện phần mềm ZaloPlus còn giúp bạn tự động tương tác like hay comment vào ảnh mới nhất theo vị trí và phòng trò chuyện. 
Đăng nhập nick Zalo vào phần mềm ZaloPlus > Vào tab Tương tác theo vị trí & phòng trò chuyện:
Bước 1: Tick vào comment ảnh mới nhất để tương tác comment ảnh mới nhất rồi chọn "thêm"để thêm nội dung comment

tuong-tac-vi-tri-phong-tc-1
Nhập nội dung comment, có thể sử dụng dạng spin nội dung 1 | nội dung 2 để đăng random nội dung comment, chọn ảnh để đăng kèm ảnh. Sau đó chọn "thêm"tuong-tac-vi-tri-phong-tc-2
Bước 2: Tick chọn like ảnh mới nhất để tương tác like ảnh mới nhất.
Bước 3: Tick chọn tương tác theo vị trí sau đó chọn vị trí 
tuong-tac-vi-tri-phong-tc-3
Nhập tên vị trí để tìm kiếm sau đó chọn vị trí > Click OK. 
CHÚ Ý: Nếu không hiện maps vui lòng truy cập google.com/maps click chuột phải vào vị trí muốn lấy tọa độ chọn "Đây là gì?" copy LatLong nhận được rồi gắn vào phần vị trí tại phần mềm
tuong-tac-ban-be-5
Bước 4: Chọn độ tuổi, giới tính
Bước 5: Click bắt đầu khi đó máy ảo MEmu sẽ tự khởi động và chạy tương tác theo vị trí.
Nếu muốn chạy tương tác theo phòng trò chuyện thì tick vào tương tác theo phòng trò chuyện và chọn phòng trò chuyện bên cạnh > Click bắt đầu để chạy tương tác theo phòng trò chuyện.
tuong-tac-vi-tri-phong-tc-5

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn