Hướng dẫn chấp nhận kết bạn trên FPlus Chrome

Bạn muốn lọc bạn bè để chấp nhận kết bạn cho nhiều tài khoản cùng lúc trên facebook nhưng lại sợ tốn thời gian hay checkpoint hàng loạt những tài khoản này. Với FPlus Chrome, Chỉ cần vài bước đơn giản, bạn đã có thể lọc bạn bè theo điều kiện, chấp nhận kết bạn và giảm checkpoint rõ rệt như thao tác thủ công bình thường

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn