Một số loại voucher sử dụng phổ biến hiện nay

Khách hàng biết đến voucher là các mã giảm giá khi sử dụng sản phẩm dịch vụ. Tuy nhiên không ai cũng hiểu rõ được lợi ích mà nó đem lại khi áp dụng trong từng lĩnh vực kinh doanh như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ tiết lộ một loại voucher sử dụng phổ biến hiện nay.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn