Tại sao cần phải nâng cao Conversion rate trong hoạt động marketing???

Conversion Rate được hiểu là tỉ lệ chuyển đổi, Cụm từ này thường sử dụng và nhắc đến nhiều trong các hoạt động marketing sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp. Để giúp bạn hiểu hơn về nó và tại sao chúng ta cần phải nâng cao tỷ lệ chuyển đổi thì tìm hiểu bài viết ngay dưới đây nhé.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn