Các yếu tố quyết định sự thành công trong chiến dịch local Marketing

Local marketing hay tiếp thị địa phương là tập hợp các chiến dịch đáng chú ý, hướng tới một nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu tại một khu vực cụ thể. Nhằm cải thiện và gia tăng khả năng cạnh tranh của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế. Nó đặc biệt hiệu quả đối với thương hiệu hoặc sản phẩm, dịch vụ mang đậm bản sắc vùng miền. Vậy các yếu tố nào quyết định sự thành công trong chiến dịch local marketing? Bài viết dưới đây sẽ tiết lộ ngay cho bạn.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn