Hướng dẫn comment like friends & UID sử dụng FPlus Chrome

Bạn muốn comment, like tương tác với bạn bè hoặc những người mà bạn muốn bằng nhiều tài khoản khác nhau; nhưng lại không muốn sử dụng cookie, token và sợ bị checkpoint? FPlus Chrome sẽ giúp bạn: dùng nhiều tài khoản cùng lúc, đi like, comment tương tác với friends, UID bạn muốn, nhanh chóng, hiệu quả, giảm checkpoint facebook.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn