Hướng dẫn đăng nhóm sử dụng FPlus Chrome

Nếu bạn không muốn dùng token hay cookie để đăng nhóm trên facebook, bạn muốn hạn chế tình trạng bị checkpoint trên facebook? FPlusChrome chính là giải pháp cho bạn. Hỗ trợ bạn đăng nhóm nhiều tài khoản cùng lúc như hoạt động đăng thủ công; tiết kiệm thời gian, hiệu quả cao, giảm checkpoint rõ rệt.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn