​Hướng dẫn thiết lập Dcom, Xproxy hỗ trợ đăng nhập nhiều tài khoản - Fplus Chrome

Khi bạn sử dụng nhiều tài khoản trong phần mềm, bạn nên sử dụng thêm công cụ như dcom, xproxy, fplusproxy để đổi ip liên tục trong quá trình tương tác, tránh tình trạng trùng ip, checkpoint facebook hay khóa tài khoản facebook. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập 1 số công cụ để đổi IP trong quá trình đăng nhập sử dụng nhiều tài khoản – Fplus Chrome

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn