Hướng dẫn gửi yêu cầu kết bạn theo UID và gợi ý nhiều tài khoản sử dụng Chrome

Với FplusChrome, bạn có thể kết bạn theo UID và gợi ý facebook, nhnah chóng đạt full 5000 bạn mà không sợ checkpoint tài khoản. Chỉ cần vài bước thiết lập, không cần cookie hay token, phần mềm sẽ chạy như bạn chạy thủ công, nhanh chóng, hiệu quả, giảm checkpoint rõ rệt.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn