Các chiến lược giữ chân khách hàng hiệu quả

Theo các nghiên cứu đã cho thấy rõ, khách hàng cũ đem lại tới 80% lợi nhuận; trong khi khách hàng mới chỉ là 20%. Thế nên, các chính sách nhằm giữ chân khách hàng ở lại với doanh nghiệp. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn các chiến lược giữ chân khách hàng mục tiêu trong bài chia sẻ dưới đây.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn