Lập lịch gửi lời nhắc cho bạn bè đã mời vào nhóm nâng cao

Bạn có thể lập lịch để gửi lời nhắc cho những người bạn bè đã được bạn mời tham gia nhóm; hoặc thiết lập để xóa lời mời cũ và gửi lại mời mới. Đặc biệt, bạn có thể sử dụng nhiều tài khoản để tham gia vào hoạt động lập lịch này.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn