Gửi tin nhắn trên Facebook sử dụng máy ảo NOX - FPlus

Tính năng sử dụng máy ảo NOX trên phần mềm FPlus hỗ trợ bạn sử dụng cùng lúc nhiều tài khoản để gửi tin nhắn cho hàng loạt UID hoặc bạn bè của bạn trên facebook; giúp bạn cá nhân hóa được thiết bị sử dụng; giảm tình trạng bị spam hay check point facebook của bạn. Nox sẽ tự động chạy theo thiết lập của bạn

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn