Gửi tin nhắn hàng loạt cho khách hàng cũ trên Shopee

Tính năng này của Shopee hỗ trợ các bạn gửi tin nhắn hàng hoạt cho các khách hàng cũ trên shopee: khách hàng đã đặt hàng của bạn, đang chờ hàng, đang chờ hàng, đang giao hàng…; giúp bạn chăm sóc khách hàng cũ tốt hơn và thông báo được các chương trình của shop tới cho khách hàng.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn