Hướng dẫn hủy yêu cầu kết bạn đã gửi sử dụng FPlus Chrome

FPlus Chrome hỗ trợ bạn thiết lập tính năng, hủy đi những yêu cầu kết bạn mà bạn đã gửi trên nhiều tài khoản facebook, không cần sử dụng token hay cookie, thao tác như chạy thủ công, hạn chế bị checkpoint facebook.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn