Xác nhận kết bạn và kết bạn theo gợi ý sử dụng máy ảo NOX - FPlus

Bạn muốn đạt full 5000 bạn cho nhiều tài khoản facebook nhưng lại không muốn chạy thủ công, sợ bị checkpoint hàng loạt?Bạn có thể sử dụng phần mềm FPlus với tính năng xác nhận kết bạn và kết bạn theo gợi ý sử dụng máy ảo NOX; giúp bạn cá nhân hóa được thiết bị sử dụng; giảm tình trạng bị spam hay check point facebook của bạn.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn