Hướng dẫn kết bạn theo UID & gợi ý Facebook sử dụng FPlus Chrome

Với FPlus Chrome, bạn có thể kết bạn theo UID và gợi ý facebook, nhanh chóng đạt full 5000 bạn mà không sợ bị checkpoint tài khoản. Chỉ cần vài bước thiết lập, không cần cookie hay token, phần mềm sẽ chạy như bạn chạy thủ công, nhanh chóng, hiệu quả, giảm checkpoint rõ rệt.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn