Cải tiến chương trình cho khách hàng trung thành

Như ta đã biết, 80% lợi nhuận thu được bắt nguồn từ 20% khách hàng trung thành. Khách hàng trung thành là một yếu tố mà tất cả các doanh nghiệp đều quan tâm và mong muốn. Vậy nên các doanh nghiệp cần cải tiến, xây dựng các chương trình để củng cố được sự trung thành của khách hàng đối với doanh nghiệp của mình.

Tìm và tiếp cận khách hàng mục tiêu

Việc định hướng và tìm ra được khách hàng mục tiêu của mình chính là điều tất yếu, là chía khóa giúp doanh nghiệp thực hiện các chiến lược Marketing thành công. Đồng thời, tương tác, tiếp cận đúng cách, kịp thời sẽ mang đến hiệu quả cao cho doanh nghiệp.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn