Sử dụng icon trên facebook phù hợp và hiệu quả

Với bộ icon được facebook cập nhật là bước ngoặt. Những người bán hàng online hoặc những nhà marketers có thể sử dụng bộ icon này để đăng bài, giúp nội dung của bạn thu hút hay dùng để tương tác like, comment bạn bè, giúp tăng tương tác cho cac group, page hay profile cá nhân của bạn.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn