Những lợi ích không ngờ của Social Media Listening

Social media listening là một trong những phương pháp vô cùng hữu hiệu được các doanh nghiệp áp dụng rất nhiều với mục đích là thấu hiểu được insight của khách hàng để từ đó đưa ra được những phương pháp Marketing và kinh doanh phù hợp và hiệu quả. Vậy Social Media Listening đem lại những lợi ích gì cho doanh nghiệp?

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn