3 Hiệu ứng chim mồi tăng doanh thu trong kinh doanh

Đầu tiên, chúng ta cần hiểu, hiệu ứng chim mồi là gì? Đây là một trong những cách đánh vào tâm lý của khách hàng trong kinh doanh; bằng cách đưa ra một mồi nhử, hướng khách hàng tới mong muốn của bản thân, vui vẻ chấp nhận loại hàng mình mong muốn.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn