Các loại content marketing hiệu quả trên facebook

Hiện nay, để sử dụng facebook marketing hiệu quả thì content là điều rất quan trọng. Đặc điểm của kênh facebook marketing là nội dung phải được sản xuất liên tục, để chăm sóc người dùng. Việc xây dựng content marketing trên facebook chính là việc tập trung vào xây dựng content cho fanpage.

Kỹ năng cơ bản có khi viết content marketing (Phần 2)

Để thành công được trong một thị trường như hiện nay, một content marketer không phải chỉ cần có hiểu biết, kinh nghiệm, mà điều đầu tiên mà bạn cần là: đảm bảo được các yếu tố cơ bản nhất khi xây dựng nội dung. Bởi đây là yếu tố nền tảng nhất, là cơ sở để xây dựng và phát triển nội dung thu hút khách hàng.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn