Các phương pháp đo lường và nâng cao hiệu quả quảng cáo

Hiệu quả quảng cáo luôn là điều mà các doanh nghiệp, những người chạy quảng cáo muốn hướng đến. Quảng cáo kém hiệu quả sẽ gây nhiều tổn thất cho doanh nghiệp, nhất là về ngân sách và thời gian. Dưới đây, Plus24h giới thiệu một số chỉ số đo lường hiệu quả quảng cáo và các phương thức kết hợp để nâng cao hiệu quả quảng cáo mà bạn có thể áp dụng cho doanh nghiệp minh.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn