Tắt nhận diện khuôn mặt tự động trên Facebook

Bạn cảm thấy như thế nào đối với tính năng tự động nhận diện khuôn mặt trên facebook? Mới đây, sau hàng loạt bê bối và kiện tụng, Facebook đã có những quyết định chính thức liên quan tới việc tắt tính năng tự động nhận diện khuôn mặt này!

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn