Copy bài viết mới đăng lên tường, page, nhóm nâng cao

Với tính năng lập lịch này, bạn có thể lập lịch để copy các bài đăng từ các page, profile khác về đăng lên tường, page hay nhóm mà bạn đang quản trị trên Facebook. Đồng thời, bạn có thể sử dụng đồng thời nhiều tài khoản để thực hiện tính năng lập lịch này. Giúp bạn xây dựng nội dung tốt hơn, tiết kiệm thời gian và hiệu quả cao.

Hướng dẫn rời nhóm phải duyệt khi đăng bài - FPlus

FPlus sẽ giúp bạn rời những nhóm phải duyệt bài trước khi đăng bài trong các nhóm mà bạn đã tham gia. Với tính năng “chỉ quét thông tin & không rời nhóm”, phần mềm sẽ check ra thông tin của nhóm dựa trên các điều kiện mà bạn đưa ra. Từ đây, bạn có thể rời những nhóm bạn muốn dựa trên các thông tin quét ra được.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn