Lấy link công tác viên playlist youtube - GPlus

Chức năng này sẽ giúp bạn lấy được link của các Cộng Tác Viên của các video trên kênh youtube của bạn bằng phần mềm GPlus. Link này cho phép 1 người bất kì chỉnh sửa playlist đó của bạn mà không cần quyền truy cập của bạn, chỉ cần có link công tác viên thì người khác có thể chỉnh sửa playlist này.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn