Hướng dẫn rời nhóm sử dụng FPlus Chrome

Nếu bạn muốn rời nhóm cũ của nhiều tài khoản cùng lúc để tham gia nhiều nhóm khác; không muốn bị checkpoint, không muốn dùng cookie hay token; FPlus Chrome sẽ giúp bạn thực hiện điều này.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn