Đăng nhóm bằng Chrome - FPlus

FPlus giúp bạn đăng bài lên các nhóm mà bạn tham gia trên facbeook. Bạn có thể nhập nội dung đăng và chọn hình thức đăng khác nhau hay lấy bài từ các page về đăng, thiêt lập thời gian đăng cho từng bài… Với việc đăng bằng Chrome, bạn có thể xem trực tiếp quá trình đăng nhóm thông qua tab Chrome này, hạn chế tình trạng bị checkpoint trên nick facebook của mình.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn