Copy toàn bộ bài viết và album từ UID - FPlus

Giúp bạn copy bài viết, album từ UID, page ID về đăng lên trên tường, page của mình. Bạn có thể lựa chọn số lượng bài muốn copy, loại hình bài muốn lấy…và thiết lập copy bài bằng Chrome; giúp bạn có thể theo dõi trực tiếp quá trình đăng bài của mình, giúp hạn chế tình trạng bị checkpoint hay bị khóa tài khoản của mình.

Đăng tường bằng Chrome - FPlus

Giúp bạn đăng bài lên page, profile của bạn thông qua trình duyệt Chrome. Bạn có thể nhập các bài đăng bạn muốn hoặc tìm kiếm các bài đăng, chọn bài từ các page khác và lấy bài tự động bằng cách thiết lập các điều kiện trong tab FPlus Profile của phần mềm FPlus. Đồng thời, bạn cũng có thể theo dõi trực tiếp quá trình đăng bài thông qua tab Chrome và giúp hạn chế tình trạng bị checkpoint trên tài khoản của bạn.

Lấy bài từ page hoặc profile đăng lên tường - FPlus Profile

FPlus hỗ trợ tính năng tự động copy bài viết trên các fanpage hoặc profile mà bạn muốn lấy đăng lên tường của mình – FPlus Profile. Chỉ với một vài thao tác đơn giản, bạn đã có thể lấy bài từ nhiều fanpage hoặc profile khác nhau trên facebook, giúp cập nhật bài đăng sớm nhất và tiết kiệm thời gian.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn