Hướng dẫn rời nhóm phải duyệt khi đăng bài - FPlus

FPlus sẽ giúp bạn rời những nhóm phải duyệt bài trước khi đăng bài trong các nhóm mà bạn đã tham gia. Với tính năng “chỉ quét thông tin & không rời nhóm”, phần mềm sẽ check ra thông tin của nhóm dựa trên các điều kiện mà bạn đưa ra. Từ đây, bạn có thể rời những nhóm bạn muốn dựa trên các thông tin quét ra được.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn