Hướng dẫn tham gia nhóm nhiều tài khoản sử dụng Chrome - Fplus Chrome

Tham gia nhóm là một tính năng quan trọng và việc phải ngồi tìm từng nhóm để tham gia cho từng tài khoản sẽ mất thời gian cho bạn, với tính năng tham gia nhóm thì phần mềm sẽ tự động random nhóm theo đề xuất hay tham gia những nhóm bạn muốn cho các tài khoản một cách nhanh chóng trên FplusChrome.

Tham gia nhóm sử dụng máy ảo Nox - FPlusScheduler

FplusScheduler giúp bạn chạy tham gia nhóm sử dụng máy ảo nox, hỗ trợ bạn nuôi nick facebook, tránh gặp tình trạng check point hay khóa tài khoản facebook. Máy ảo Nox sẽ giúp cá nhân hóa các thiết bị sử dụng, giảm tình trạng checkpoint hay khóa tài khoản facebook.

Tham gia nhóm Facebook sử dụng máy ảo NOX - FPlus

Bạn muốn sử dụng nhiều tài khoản cùng lúc để tham gia vào nhiều nhóm cùng lúc nhưng lại sợ bị checkpoint? Bạn có thể sử dụng phần mềm FPlus với tính năng tham gia nhóm facebook sử dụng máy ảo NOX. giúp bạn cá nhân hóa được thiết bị sử dụng; giảm tình trạng bị spam hay check point facebook của bạn.

Lập lịch tham gia nhóm nâng cao - FPlusScheduler

Bạn có thể: tham gia nhóm theo ID nhóm bạn muốn, tham gia nhóm theo gợi ý facebook hay tìm kiếm nhóm theo từ khóa.bạn cũng có thể thiết lập điều kiện để lọc các nhóm trên; thiết lập thời gian chạy: chạy tham gia nhóm hàng ngày; tham gia nhóm một lần theo đúng thời gian cài đặt; tham gia nhóm liên tục hay lặp lại trong tuần.

Hướng dẫn coppy group to list token facebook - FPlus Token Cookie

Bạn có 2 nhóm tài khoản A, B và tài khoản A tham đã tham gia vào nhiều nhóm còn tài khoản B thì chưa. Từ đó sao chép nhóm sang danh sách tài khoản chưa có nhóm theo dạng 1-1. Khi chạy tài khoản 1 trong danh sách A sẽ mời tài khoản 1 của danh sách B vào các nhóm đã tham gia. Chức năng này của FPlus sẽ giúp bạn thưc hiện điều này.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn