3 Điểm nhấn trong thay đổi thuật toán hiển thị Facebook 2019

Với những người sử dụng Facebook, sẽ chẳng xa lạ khi Facebook tiến hành thay đổi các thuật toán mới. Dù quen thuộc, chúng ta vẫn cần biết được, những thay đổi này là có lợi hay hại gì đối với bạn hay không; để đưa ra các giải pháp nhằm thích nhi hiệu quả hơn.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn