Một số đề xuất khi tạo quảng cáo video trên bảng Feed Facebook

Để quảng cáo video giới thiệu sản phẩm trên bảng Feed Facebook tiếp cận khách hàng hiệu quả. Trước tiên bạn cần đảm bảo các thông số video đạt chuẩn để người dùng có trải nghiệm xem tốt hơn. Tuy nhiên khi bạn chưa nắm rõ các thông số, bạn có thể tham khảo một số đề xuất sau đây.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn