Hướng dẫn tự động gửi & spam tin nhắn facebook

Chức năng spam tin nhắn facebook có thể tự động gửi tin nhắn cho hàng trăm ngàn khách hàng 1 ngày giúp giới thiệu sản phẩm của bạn đến với khách hàng một cách nhanh nhất. Phần mềm hỗ trợ gửi tin cho toàn bộ thành viên trong group, tin nhắn được random một cách tự nhiên tránh bị block.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn