Cách khách hàng tương tác và gắn bó với thương hiệu trên mạng xã hội

Tương tác là một chỉ số quan trọng khi xây dựng thương hiệu trên mạng xã hội. Chỉ số này thể hiện được sự quan tâm, mức độ yêu thích của người dùng và gắn kết họ với thương hiệu. Vậy khách hàng tương tác và gắn bó với thương hiệu trên mạng xã hội như thế nào?

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn