Micro Influencer là gì? Ưu nhược điểm của Micro Influencer trong marketing

Doanh nghiệp không có ngân sách lớn những vẫn muốn thực hiện chiến lược Influencer Marketing nhằm sử dụng những người có tầm ảnh hưởng quảng bá cho sản phẩm, dịch vụ của mình thì có một nhóm Influencer vô cùng phù hợp mà doanh nghiệp có thể lựa chọn đó là Micro Influencer. Vậy Micro Influencer là gì? Ưu nhược điểm của Micro Influencer trong chiến lược Influencer Marketing như thế nào?

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn