Tải phần mềm tự động đăng tin Facebook FPlus REQUIRES WINDOWS RATING:
5 (6624 ratings )
Free

Tải xuống phần mềm tự động đăng tin quảng cáo Facebook FPlus

Tính năng trong FPlus Hướng dẫn sử dụng FPlus Video hướng dẫn trên youtube

Bạn đang bán hàng qua mạng, và chưa có giải pháp marketing sản phẩm hiệu quả. FPlus chính là lựa chọn số 1 trong marketing facebook.

Dễ dàng sử dụng

Liên tục cập nhật chức năng mới

Dùng thử 7 ngày đầy đủ chức năng

Tải xuống FPlus 4.9.0.5 và dùng thử ngay 7 ngày
Phiên đầy đủ tính năng
Download English Version
FPlus with English language.

Yêu cầu .net 4.0 : Download Microsoft .NET Framework 4.0. Với winxp vui lòng cài WIC trước khi cài .NET Tải WIC, Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài .NET

Yêu cầu IE8 trở lên: Download IE9 32bit, Download IE9 64bit, Download IE11

Hỗ trợ reset các loại Dcom USB 4G Huawei E3372 Hilink, Huawei E3276 Hilink, JAZZ, USB 3G MF190 (GEZGIN, Vinaphone MF190) và các loại dùng phần mềm kết nối RAS Chi tiết, HMA v2.8 Download HMA v2.8

Hỗ trợ SSH với Bitvise SSH Download Bitvise SSH


Playlist hướng dẫn sử dụng: https://www.youtube.com/watch?v=wp-HNUvZ1y8&list=PLOlwy9jxkiDNFVqhwtTHYYDbVJNHRCKOu

Hướng dẫn cài đặt:

Bước 1: Cài đặt Microsoft .NET Framework 4.0 nếu chưa có. Reset máy sau khi cài thành công. Với winxp vui lòng cài WIC trước khi cài .NET Tải WIC, Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài .NET
Bước 2: Cài đặt FPlus bằng cách chạy file FPlus_Vx.x.exe trong file tải về.
Bước 3: Nếu không hiện trang LoginFb khi bật phần mềm: đặt dns google và xóa file hoặc ip facebook trong file C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
Bước 4: Xem thêm các hướng dẫn fix lỗi tại : Hướng dẫn Fix lỗi phần mềm
Bước 5: Xem hướng dẫn sử dụng tại : Hướng dẫn chia sẻ , Hướng dẫn khác

Release notes:

[11/12/2023 - Shopeplus > Gửi tin nhắn khachs hàng cũ ] Check tính năng gửi shopee k đúng limit
[09/12/2023 - fpluschrome>xóa bài viết và comment] chekc lỗi : k xóa video
[09/12/2023 - fpluschrome > block uid] check lại tính năng block UID
[06/12/2023 - Fplus > Đăng nhập Fb > Đăng nhóm] Lỗi k ấn tạo bài viết khi đăng nhóm
[07/12/2023 - fpluschrome>comment like reply] check lỗi : k trả lời comment reply trong video
[05/12/2023 - fpluschrome > quản lý tài khoản ] check lại mục chọn tài khoản rồi chạy tính năng
[06/12/2023 - Fplus. Fplusscheduler , Tiktokplus ] Update : thay đổi ô nhập danh sách tài khoản thêm vào các phần mềm
[07/12/2023 - Fplus > Fplus chrome > Kết bạn từ uid, gợi ý ] Update: hỗ trợ kết bạn với uid bật nút follow
[04/12/2023 - Fplus > Fplus chrome > Chạy kịch bản ] Check tính năng trả lời tin nhắn chờ kịch bản
[04/12/2023 - Fplus > Fplus Chrome > Gửi tin nhắn và trả lời tin nhắn ] Check tính năng Trả lời tin nhắn
[01/12/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Check tính năng đổi pass và thêm mail khôi phục hotmail với hotmail bị verify
[01/12/2023 - Fplus > Fplus chrome > Hủy bạn bè ] Check tính năng hủy kết bạn check điều kiện
[29/11/2023 - Fplus > Fplus Chrome > Đăng tường & page > Copy bài viết từ uid ] Lỗi không sửa thời gian đăng bài khi copy bài viết từ id
[30/11/2023 - Fplus> Fplus Profile > Copy bài viết & album từ uid ] Check tính năng copy bài viết & album từ uid
[28/11/2023 - Fpluis > Đăng nhập fb > Tìm uid > Thống kê bài viết trên page, profile, group, tag ] Thống kê bài viết theo ngày không đúng
[27/11/2023 - Fplus > Fplus chrome > Đăng tường & page ] Check tính năng Đăng tường & page không chạy đúng tài khoản đã chọn
[27/11/2023 - fpluschrome>comment seeding comment] check lỗi : không seeding comment
[27/11/2023 - Fplus > Fplus chrome > Đăng tường & page > Copy bài viết & album từ uid ] Update: thêm phần thay thế từ khóa khi copy bài viết từ uid ở Đăng tường & page
[29/11/2023 - fplus token và cookie> đăng tường và tag cookie] check lỗi : treo phần mềm khi chạy xong
[28/11/2023 - fplus token và cookie>đăng tường và tag cookie] check lỗi : k đăng hết các bài viết đã lưu
[21/11/2023 - Fplusscheduler , Fplus> Fplus Chrome > Quản lý tài khoản > Thiết lập nâng cao > Thiết lập thông tin check live] Check tính năng thiết lập cột hiển thị ở phần thiết lập thông tin check live
[23/11/2023 - Fplus > Đăng nhập fb > Join nhóm > Join & xác nhận join ] Check tính năng Join & xác nhận join
[08/12/2023 - Fplus > Đăng nhập FB > Tìm uid > Thống kê bài viết trên profile, page, group ] Check tính năng quét số like comment share bài viết
[18/11/2023 - fplus, fpluscheduler] check lỗi : tìm UID
[20/11/2023 - fplus, fpluscheduler ] update:tắt chrome khi mail bị chặn
[18/11/2023 - Fplus> Chọn bài từ page (ở các tính năng đăng bài) ] Không lấy được bài theo từ khóa
[17/11/2023 - Fplus> Fplus chrome > Comment like seeding ] Share không đúng bài viết lên tường ở comment like seeding
[17/11/2023 - Fplus > Fplus Chrome > Đăng tường & page > Copy bài viết từ uid ] Check tính năng copy bài theo ngày đăng lặp lại
[17/11/2023 - Fplus > Fplus chrome > Đăng tường & page > Mở bài viết > Chọn bài từ page ] Check tính năng lấy bài theo ngày (chọn bài từ page )
[16/11/2023 - fpluschrome> quản lý tài khoản > hotmail > reset pass hotmail qua mailtm] check lại reset pass hotmail bằng mail khôi phục
[16/11/2023 - Fplus > Đăng nhập fb > Đăng nhóm] Check tính năng đăng video lên nhóm
[29/11/2023 - fplus,fpluscheduler>hotmail>thêm mail khôi phục] update : nhấn vào reload khi mail k về code
[28/11/2023 - fpluschrome>chấp nhận kết bạn] check lõi : k tắt chrome khi bị chặn
[18/11/2023 - fplus>fplus profile] update: đăng bài viết trên tường với giao diện mới
[17/11/2023 - Fplus > Fplus Chrome > Đăng marketplace] Check tính năng đăng market không random vị trí
[14/11/2023 - Fplus > Fplus chrome >Đăng tường & page ] Check tính năng đăng tường và page không dừng với tài khoản bị checkpoint
[14/11/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Update vượt checkpoint dạng mới
[13/11/2023 - Fplus> Fplus chrome > Đăng nhóm] Check tính năng đăng dạng bán hàng trên nhóm
[13/11/2023 - Fplus > Fplus chrome > Sửa marketplace] Check tính năng xóa tất cả sản phẩm market
[08/11/2023 - Fplus > Fplus profile > Copy bài viết & album ] Check lỗi: không thay đổi thời gian đăng bài khi copy bài viết & album từ uid
[08/11/2023 - Fplus > Đăng nhập fb > Gửi tin nhắn> Tìm kiếm tin nhắn & email sdt] Check tính năng tìm tin nhắn theo từ khóa
[06/11/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Update: thêm copy proxy ssh die ở mục Import proxy ssh khi check live proxy
[07/11/2023 - Fplus > Fplus Chrome > Đăng marketplace ] Check tính năng Đăng market dạng bán xe
[02/11/2023 - Fplus, Fplusscheduler > Check live hotmail ] Check tính năng Check live hotmail
[02/11/2023 - fpluschrome > comment like seeding] Lỗi không chuyển được bài để tương tác
[31/10/2023 - Fplus > Fplus chrome > Quản lý tài khoản ] Check lại phần sort ở cột Ngày tạo trên Fplus chrome
[30/10/2023 - Fplus > Fplus Chrome> Đăng nhóm] Check tính năng comment sau khi đăng với tính năng Đăng nhóm
[27/10/2023 - Fplus > Fplus chrome > Thiết lập quản trị page ] Check delay trong tính năng Thiết lập quản trị viên page
[26/10/2023 - Fplus> Fplus chrome > Tạo page ] Update : bỏ trình duyệt m trong mục tạo page
[26/10/2023 - fpluschrome>đăng tường và page] check lỗi : không comment với page thiết lập usename
[26/10/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Update: thêm cột để nhập thông tin vào tool ở Import custom
[01/11/2023 - fpluschrome>login userpass , check info và login, đang nhập khi bị out] update : hiện thị trạng thái sai pass khi login
[24/10/2023 - Fplus> Đăng nhập Fb> Đăng nhóm ] Lỗi : Đăng nhóm không chuyển sang tư cách page khi chọn đăng qua page
[24/10/2023 - fpluschrome>like comment bài viets chia sẻ] check lỗi : không like bài viết được share
[24/10/2023 - fpluschrome>gửi tin nhắn và trả lời tin nhắn] check lỗi: báo sai trạng thái
[07/11/2023 - fpluschrome>vượt cp, check live info và login, login user|pass] update : nhấn vào " bỏ qua" khi truy cập tài khoản
[24/10/2023 - Fplus > Đăng nhập fb > tìm uid > Tìm uid like comment share bài viết ] Đề xuất: Quét uid like comment share với link reel
[24/10/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Lỗi lấy ảnh từ web khi vượt checkpointr 282
[23/10/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Đề xuất: thêm tích không thực hiện up ảnh khi vượt 282
[20/10/2023 - Fplus> Fplus chrome > Comment reply] Check tính năng : comment reply không chạy đủ số lượng cài
[20/10/2023 - Fplus> Fplus chrome > Comment like group] Update: tắt thông báo chào mừng trên nhóm khi chạy comment like group
[19/10/2023 - Fplus > đăng nhập > đăng nhóm] Lỗi checkin + cảm xúc trong mục đăng nhóm
[19/10/2023 - fplus> fpluschrome> thiết lập quản trị viên] update thêm chia đều id page cho uid khi thiết lập quản trị viên
[19/10/2023 - Fplus > Fplus Chrome > Gửi tin nhắn và trả lời tin nhắn ] Update dừng khi báo chặn tính năng gửi tin nhắn và cập nhật trạng thái Block gửi tin
[19/10/2023 - fpluschrome>comment like seeding] check lỗi : k chuyển bài viết
[19/10/2023 - Fplus > Fplus chrome > Comment like seeding , Chạy kịch bản > Like comment seeding ] Update: Thêm bật âm thanh video khi tích xem video ở tính năng seeding
[19/10/2023 - Fplus > Fplus chrome > Sửa marketplace> lấy link sản phẩm ] Update: thay đổi link lấy link sản phẩm và thêm cài đặt giới hạn số lượng link sản phẩm lấy
[17/10/2023 - Fplus > Fplus Chrome > Comment like seeding bằng page ] Check tính năng comment like seeding bằng page
[17/10/2023 - Fplus > Sử dụng máy ảo > Quản lý tài khoản ] Check lại phần thời gian delay mở máy ảo không hoạt động đúng
[17/10/2023 - Fplus > Sử dụng máy ảo > Thiết lập nâng cao ] Check thiết lập file lưu danh sách tài khoản máy ảo
[21/10/2023 - fpluschrome>gửi tin nhắn và trả lời tin nhắn] update : tích sử dụng pageprofile
[12/10/2023 - fplus, fpluscheduler>vượt cp] update : thêm tích chọn k login với mail bật pop3
[12/10/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Check tính năng hotmail
[11/10/2023 - fpluschrome>comment like seeding] đề xuất: comment tag bạn bè ở bài viết reels
[09/10/2023 - Fplus > Fplus chrome > Kết bạn người like comment share bài viết, nhóm] [Đề xuất nhóm] Thêm gán danh sách link kết bạn cho từng acc ở tính năng kết bạn người like comment share bài viết nhóm
[11/10/2023 - Fplus> Sử dụng máy ảo ] [Đề xuất nhóm] Thêm edit custom cho phần sử dụng máy ảo
[19/10/2023 - Fplus > Fplus chrome > Đăng tường & page ] [Đề xuất nhóm] Hỗ trợ checkin khi đăng bài dạng ảnh, video lên tường page
[18/10/2023 - Fplus > Đăng nhập fb > Tìm uid ] [Đề xuất nhóm] Update : tách riêng mục download ava và cover ở mục tìm uid
[12/10/2023 - fpluschrome>tạo page] update : thêm địa chỉ khi tạo page
[20/10/2023 - Fplus> Fplus chrome > Hủy bạn bè, Fplus > Fplus chrome > Chạy kịch bản > Hủy bạn bè , Fplus > Đăng nhập fb > Bạn bè > Hủy kết bạn, Fplusscheduler > Tương tác nuôi nick > hủy bạn bè ] [Đề xuất nhóm] thêm phần hủy bạn bè tên khác tiếng việt
[21/10/2023 - Fplus > Đăng nhập fb > Comment > xóa bài đã đăng ] check tính năng xóa bài trên page với bài reel
[21/10/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Check tính năng vượt checkpoint hotmail đứng khi login hotmail lỗi
[16/10/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] [Đề xuất nhóm] Báo cụ thể dạng check hotmail khi check live hotmail
[30/10/2023 - Fplus > Fplus chrome > Đăng tường & page ] [Đề xuất nhóm] Update: reset dcom khi chọn tài khoản load page ở Đăng tường & page
[11/10/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] [Đề xuất nhóm] Update: thêm tích chọn sử dụng ảnh đen trắng ở mục vượt 282
[07/10/2023 - Fplus, Fplusscheduler ] Update: get code 2fa ở mục quản lý tài khoản tự copy code
[07/10/2023 - fpluschrome>gửi tin nhắn market] check lỗi : k gửi đủ tin nhắn market
[07/10/2023 - fpluschrome > thiết lập quản trị viên] check lại thiết lập quản trị viên chon xóa uid khi chạy nhưng không xóa
[07/10/2023 - fpluschrome>chạy kịch bản >view watch] update : tắt chrome khi gặp giao diện chặn
[12/10/2023 - Fplus, Fplusscheduler > Xóa và thêm mail khôi phục tm ] Check tính năng Xóa và thêm mail khôi phục mail tm
[07/10/2023 - fpluschrome>thiết lập quản trị viên page] update : thêm btv page profile
[11/10/2023 - fplus>bạn bè> hủy bạn bè] check lỗi : k load tương tác bạn bè
[07/10/2023 - fpluschrome>đăng nhóm] check lỗi đăng bài viết nhóm bằng page
[05/10/2023 - Fplus > Fplus chrome > Comment reply ] Check tính comment reply hoạt động sai tích Bỏ qua comment đã có câu trả lời
[07/10/2023 - fpluschrome>comment reply] update thêm lựa chọn số lượng random reply comment /bài viết
[03/10/2023 - fplus> tìm uid > tìm UID rating page ] check lỗi tìm uid rating page
[30/09/2023 - Fplus > Fplus chrome > Đăng tường & page ] Check tính năng đăng tường & page không đăng nhập lại tài khoản out
[04/10/2023 - fpluschrome>mời bạn bè vào nhóm] check lỗi : k gửi đủ số lượng mời message vào nhóm
[04/10/2023 - fplus, fpluscheduler ] check lỗi: hiện thị sai nhom
[07/10/2023 - fplus>page>lên lịch page] [Nhiều người gặp] check lỗi : lên lịch page

VỚI FPLUS BẠN CÓ THỂ

Đăng tin lên nhóm

Chia sẻ bài viết, ảnh, album, video, page, event...
Đăng trực tiếp giả lập nhiều ảnh
Đăng trực tiếp giả lập link website, link bài viết facebook
Đăng trực tiếp giả lập status
Đăng sản phẩm vào nhóm bán hàng
Đăng sản phẩm lên Market Place

Bạn bè

Chia sẻ bài viết, ảnh, album, video, page, event lên tường bạn bè
Backup ảnh bạn bè vượt checkpoint
Hủy kết bạn
Lấy bài từ page hoặc profile khác đăng lên tường
Tương tác bạn bè, nuôi nick fb, comment like bài viết của bạn bè
Hủy kết bạn hàng loạt (Tab đăng tường bạn bè)
Backup ảnh bạn bè vượt checkpoint hình ảnh (Tab đăng tường bạn bè)
Hủy kết bạn hàng loạt (Tab đăng tường bạn bè)
Kết bạn từ file uid hoặc từ gợi ý facebook
Hủy các yêu cầu kết bạn đã gửi
Tự động xác nhận kết bạn
Quét email sđt từ website diễn đàn

Pages

Lấy bài viết từ page khác đăng lên page bạn quản lí
Chia sẻ bài viết, ảnh, album, video... lên page khác
Đăng trực tiếp giả lập nhiều ảnh lên page khác
Đăng trực tiếp giả lập status, link website, link bài viết facebook lên page
Đăng API ảnh, status, link website lên page khác
Mời tất cả bạn bè like page của bạn
Quét email sđt từ comment trong page, group, post...
Quét comment realtime (trước khi bị ẩn)
Tạo page & comment like seeding bài viết bằng Page

Fplus Chrome (Sử dụng nhiều tài khoản thông qua trình duyệt chrome)

Quản lý nhiều tài khoản
Đăng nhóm nhiều tài khoản sử dụng chrome
Comment up nhiều tài khoản sử dụng chrome
Tham gia nhóm nhiều tài khoản sử dụng chrome
Kết bạn từ uid, gợi ý nhiều tài khoản sử dụng chrome
Kết bạn người like comment bài viết nhiều tài khoản sử dụng chrome
Hủy bạn bè nhiều tài khoản sử dụng chrome
Chấp nhận kết bạn nhiều tài khoản sử dụng chrome
Lấy bài từ page, profile về trang cá nhân + page
Hủy yêu cầu kết bạn đã gửi nhiều tài khoản sử dụng chrome
Đăng Market Place nhiều tài khoản sử dụng chrome
Đăng tường và page nhiều tài khoản sử dụng chrome
Comment like seeding nhiều tài khoản sử dụng chrome
Comment like group nhiều tài khoản sử dụng chrome
Comment Tag nhiều tài khoản sử dụng chrome
Mời bạn bè vào nhóm nhiều tài khoản sử dụng chrome
Mời bạn bè like page nhiều tài khoản sử dụng chrome
Tạo page nhiều tài khoản sử dụng chrome
Chơi game nhiều tài khoản sử dụng chrome

Sử dụng máy ảo android (NoxPlayer hoặc LDPlayer)

Quản lý nhiều tài khoản trên máy ảo android
Kết bạn nhiều tài khoản trên máy ảo android
Xác nhận kết bạn và hủy yêu cầu kết bạn nhiều tài khoản trên máy ảo android
Hủy kết bạn nhiều tài khoản trên máy ảo android
Tham gia nhóm nhiều tài khoản trên máy ảo android
Rời nhóm nhiều tài khoản trên máy ảo android
Đăng tường và chia sẻ bài viết lên nhóm nhiều tài khoản trên máy ảo android
Comment like seeding nhiều tài khoản trên máy ảo android
Comment like theo id nhiều tài khoản trên máy ảo android
Gửi tin nhắn nhiều tài khoản trên máy ảo android
Mời bạn bè vào nhóm nhiều tài khoản trên máy ảo android
Thay đổi thông tin nhiều tài khoản trên máy ảo android
Bật 2fa nhiều tài khoản trên máy ảo android
Import danh bạ máy ảo nhiều tài khoản
Thiết lập proxy wifi nhiều tài khoản trên máy ảo android

Gửi tin nhắn

Gửi tin nhắn kèm ảnh theo file uid
Gửi tin theo danh sách bạn bè của 1 uid
Gửi tin theo danh sách người like hoặc comment bài viết
Gửi tin theo danh sách thành viên nhóm
Gửi tin bằng page cho người đã inbox page, comment page

Comment

Tự động comment up tin đã đăng
Tự động comment kèm ảnh lên các bài đăng của bạn bè
Tự động comment kèm ảnh lên các bài đăng trong group
Tự động comment kèm ảnh lên các bài đăng của page khác
Tag thành viên group, bạn bè vào bài đăng
Tự động comment lên page khác với tư cách Page

Gia nhập nhóm

Gửi yêu cầu gia nhập nhóm từ uid, theo từ khóa
Gia nhập nhóm có số thành viên lớn hơn x
Hỗ trợ gia nhập nhóm, mời nick của bạn vào các nhóm rao vặt
Tự động rời nhóm phải duyệt và có ít thành viên
Block admins của nhóm
Tham gia và xác nhận tham gia nhóm

Mời vào nhóm

Mời 1 hoặc nhiều bạn bè vào tất cả các nhóm của bạn
Mời tất cả bạn bè vào 1 nhóm của bạn
Mời bạn bè tham gia event
Join và xác nhận join nhóm
Xác nhận tất cả yêu cầu gia nhập nhóm
Mời bạn bè xem video LiveStream

Tìm UID nâng cao Graph Search

Tim nhóm, page, uid theo từ khóa
Tìm UID theo link kết quả tìm kiếm
Tìm bài viết theo từ khóa

Tìm UID

Tìm uid bạn bè của 1 người nào đó
Tìm uid thành viên nhóm
Tìm uid người đã like bài viết (Trang, Nhóm, Trang cá nhân)
Tìm uid người đã comment bài viết (Trang, Nhóm, Trang cá nhân)
Tìm uid người đã like Page ( với Page quản trị)
Tìm uid người tham gia event
Tìm uid người đã comment link
Tìm id page, group theo từ khóa
Lọc UID nâng cao với các thông tin: số bạn, số người follow, ngày đăng bài…
Thống kê lượt share công khai
Thống kê lượt like, comment, shares bên bài viết
Thống kê bài viết trên nhóm, trang cá nhân và Trang

FPlus đăng tin Tab

Chia sẻ đăng nhóm nhiều nick sử dụng tab
Comment up tin nhiều nick sử dụng tab
Tham gia nhóm nhiều nick sử dụng tab
Rời nhóm nhiều nick sử dụng tab
Kết bạn nhiều nick sử dụng Tab

FPlus Profile

Đăng bài lên nhiều tường cá nhân + page
Lấy bài từ page, profile về trang cá nhân + page
Copy album ảnh từ page, profile khác
Copy nhiều bài viết và album từ UID hoặc Page cho nhiều tài khoản
Hỗ trợ vượt checkpoint hình ảnh

FPlus Token & Cookie (Sử dụng nhiều tài khoản luân phiên, cùng lúc hỗ trợ reset Dcom)

Lấy token & cookie
Check token & cookie
Lấy cookie từ token
Đăng nhóm
Đăng tường bạn bè
Comment tường bạn bè
Comment group
Comment page
Like & comment seeding
Join nhóm
Add friend
Invite like page
Gửi tin nhắn
Invite 1 friend to all group
Invite all friend to group
Join & accept group
Gửi tin nhắn cho bạn bè
Accept friend request

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn