​Hướng dẫn comment like seeding bằng page sử dụng FPlus Chrome
​Hướng dẫn comment like seeding bằng page sử dụng FPlus Chrome

​Hướng dẫn comment like seeding bằng page sử dụng FPlus Chrome

8/1/2020 8:34:04 AM
Hướng dẫn comment like seeding bằng page sử dụng FPlus Chrome
Bạn muốn comment, like tương tác bằng page sử dụng nhiều tài khoản khác nhau; nhưng lại không muốn sử dụng cookie, token và sợ bị checkpoint? FPlus Chrome sẽ giúp bạn: dùng nhiều tài khoản cùng lúc, đi like, comment tương tác bằng page với bài trong page khác hay chính page của bạn , nhanh chóng, hiệu quả, giảm checkpoint facebook.

Bước 1: Thêm tài khoản muốn comment like seeding bằng page sử dụng FplusChrome
 • Danh sách tài khoản: Thêm cùng lúc được nhiều tài khoản muốn sử dụng các tính năng trong FPlus Chrome.
 • Nhập mỗi dòng một định dạng: Cookie hoặc User|Pass…
 • Threads (Số luồng): Chọn số tài khoản muốn login cùng lúc trên FplusChrome
 • Login Chrome: Click để login các tài khoản trên vào FplusChrome
 

 
Bước 2: Chọn tài khoản muốn comment like seeding bằng page trên facebook
 • Click “Tất cả” để chọn tất cả các tài khoản đã được thêm trong bước 1 (Tab: Quản lý tài khoản)
 • Click “Chọn tài khoản” để chọn các tài khoản bạn muốn comment like bằng page trên facebook.


Click “Chọn tài khoản” => Tab “Quản lý tài khoản Facebook”
 • Tick chọn các tài khoản muốn comment like friends & UID trên facebook.
 • Click “Chọn”:  Để xác nhận sử dụng các tài khoản đã chọn tham gia vào quá trình comment like group trên facebook.
 • Click “Chọn tất cả”: Để chọn tất cả các tài khoản trong danh sách tham gia vào quá trình comment group trên facebook


Tài khoản được thêm thành công để comment like seeding bằng page trên facebook
Bước 3: Thiết lập thông tin để comment like seeding bằng page trên facebook
Trước khi chọn tương tác, các bạn thiết lập số commnet/link để điều chỉnh số lượng page trong 1 tài khoản comment vào link , limit tài khoản/link là số tài khoản comment vào 1 link
1. Comment bài viết
 • Comment: Tick để comment bài bằng page theo số lượng đã cài đặt
 • Nhập nội dung comment:
Bạn có thể thêm các kí tự [r] để random kí tự trong nội dung. Hoặc, để nội dung hỗ trợ random dưới dạng spin: nội dung 1| nội dung 2| nội dung 3
 • Chọn ảnh: Click để chọn và tải ảnh muốn comment lên (nếu muốn)

2. Like bài viết
 • Tick để đi like các bài viết với tư cách page
 • Lựa chọn loại reaction bạn muốn: like, love, haha,...
3. Like page
 • Tick để đi like các page khác với tư cách page của mình
4. Xem live
 • Tick để xem live/video với tư cách page
 • Thiết lập thời gian xem live/video với đơn vị phút5. Nhập danh sách id bài viết, livestream, id nhóm
 • Nhập id bài viết trong page
 • Nhập id bài viết trong nhóm
 • Nhập id livestream trong page
 • Nhập id livestream trong nhóm
 • Nhập id nhóm
 • Nhập id page
Điều kiện khi nhập vào là id nhóm, id bài viết, livestream trong nhóm là tài khoản đã tham gia nhóm với tư cách page thì mới tương tác được với tư cách page

 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy tương tác cùng lúc 
Ví dụ: Bạn có 8 tài khoản cùng tham gia quá trình chạy tương tác. Để số tài khoản muốn chạy song song là 4. Thì chạy hết 4 nick đầu, phần mềm sẽ chuyển sang 4 acc còn lại trong danh sách.
 • Rest Dcom khi chuyển tài khoản: Nếu bạn chạy từ 5 tài khoản trở lên, bạn nên sử dụng Dcom để chạy tương tác liên tục và đổi Ip bằng Dcom.
Bước 4: Thiết lập thời gian delays và click “Bắt đầu”


 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn