1827 Đánh giá

Phần mềm tạo tài khoản fb FPlusAccount

Dễ dàng sử dụng

Tạo nhiều tài khoản nhanh chóng

Mỗi ip có thể tạo 1->2 account

Chỉ cần có IP mới là có thể tạo được acc

Tải xuống FPlusAccount

Sau khi cài đặt hoàn tất vào Start(Windows) tìm FPlusAccount, hoặc tìm trong thư mục C:\Program Files\Plus24h.com\FPlus, C:\Program Files (x86)\Plus24h.com\FPlus

Yêu cầu .net 4.0 : Download Microsoft .NET Framework 4.0. Với winxp vui lòng cài WIC trước khi cài .NET Tải WIC, Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài .NET

Hỗ trợ reset các loại dcom DCOM USB 4G Huawei E3372 Hilink, Huawei E3276 Hilink, JAZZ, USB 3G MF190 (GEZGIN, Vinaphone MF190) và các loại dùng phần mềm kết nối RAS Chi tiết, HMA v2.8 Download HMA v2.8

Hướng dẫn cài đặt:

Release notes:

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn