1608 Đánh giá

Phần mềm tạo tài khoản Facebook FPlusAccount

Dễ dàng sử dụng

Tạo nhiều tài khoản nhanh chóng

Mỗi ip có thể tạo 1->2 account

Chỉ cần có IP mới là có thể tạo được acc

Tải xuống FPlusAccount

Sau khi cài đặt hoàn tất vào Start(Windows) tìm FPlusAccount, hoặc tìm trong thư mục C:\Program Files\Plus24h.com\FPlus, C:\Program Files (x86)\Plus24h.com\FPlus

Yêu cầu .net 4.0 : Download Microsoft .NET Framework 4.0. Với winxp vui lòng cài WIC trước khi cài .NET Tải WIC, Khắc phục lỗi HRESULT: 0xc8000222 khi cài .NET

Hỗ trợ reset các loại dcom Viettel(E173eu-1 ,D6601,D6602,D6604) và loại dùng Rasdial (HSPDA, Mobifone Fast Connect...), HMA v2.8 Download HMA v2.8

Release notes:

Ver 2.2 - 29/03/2017
- Fix lỗi không tạo được nick.
Ver 2.0 - 11/03/2017
- Tăng tỉ lệ tạo nick thành công.
Ver 1.4 - 06/01/2017
- Sử dụng SSH
- Tự next khi gặp checkpoint hoặc quá thời gian

0901.731.871

0906.235.636

x